Logo empresa
Logo Actais Waste

Què són els Ecopunts?

Els Ecopunts són la forma en què el CRiV quantifica l'esforç mediambiental realitzat pel ciutadà quan fa un ús responsable dels ecoparcs al separar i depositar en ells els residus generats en l'àmbit domèstic.

Quants més punts s'acumulen en el seu compte, més opcions d'optar a una bonificació econòmica aplicada en la taxa de tractament de residus urbans. Si no disposa d'un habitatge o local en propietat, sempre pot cedir els seus punts a un familiar o amic que els puga gaudir.

El CRiV posa a la seua disposició ferramentes per a poder veure i gestionar els seus punts. Per això, s’ha de donar d’alta en el sistema seguint els passos descrits a continuació.

Com puc acumular Ecopunts?

Seguisca els següents passos per a començar a generar punts.

  1. Acudisca a un dels ecoparcs de la xarxa consorciada per a depositar els seus residus.
  2. Indique el seu DNI/CIF al personal de l'ecoparc o use el tòtem interactiu que es troba en alguns ecoparcs.
  3. Accepte les condicions d'ús perquè el sistema puga crear el seu compte.
  4. Declare al personal de l'ecoparc els residus que depositarà o registre'ls directament en el tòtem interactiu.
  5. Indique un compte d'email si desitja poder consultar els punts des de la web (més info).
  6. Felicitats! Una vegada finalitzada l'entrada a l'ecoparc ja disposa dels punts generats en el seu compte.
  1. Si ha fet ús dels ecoparcs durant l'any 2020, els seus depòsits ja hauran acumulat punts en el seu compte.
  2. Recorde facilitar un compte d'email en la seua pròxima visita a l'ecoparc per a poder donar-se d'alta en la web i consultar i gestionar els seus punts (més info).

Què puc fer amb els meus Ecopunts?

A més de consultar l'estat del seu compte, hi ha diverses operacions que pot realitzar amb els seus punts: assignar o repartir entre diverses propietats, cedir els seus punts a un altre compte, cedir els punts a una referència cadastral aliena (habitatge en lloguer) , etc.

Vull que el descompte s'aplique a la taxa de la meua única propietat:

Si vosté disposa d'una única propietat només ha de comprovar que en el sistema aparega correctament la referència cadastral*.

Pot fer-ho introduint físicament el seu DNI en el tòtem interactiu d'alguns ecoparcs o preguntant al personal de l'ecoparc perquè ho verifique en el seu terminal mòbil.

També pot consultar-ho còmodament des de la web ACTAIS® Waste Citizen (més info).

Si disposa de punts suficients per a optar a un descompte, se li aplicarà automàticament en el rebut.

*Si la propietat és compartida pot donar-se que la unitat fiscal figure vinculada al DNI d'un altre propietari. Utilitze la cessió de punts per a vincular els comptes.

Vull decidir a quina taxa de les meues propietats aplicar el descompte:

Comprove que en el sistema apareguen les referències cadastrals* vinculades al seu compte.

Pot fer-ho introduint físicament el seu DNI en el tòtem interactiu d'alguns ecoparcs o preguntant al personal de l'ecoparc perquè ho verifique en el seu terminal mòbil.

És imprescindible que registre un compte d'email en la seua compte quan vaja a l'ecoparc.

Per a assignar els seus punts a una propietat determinada o repartir-los entre diverses propietats, ha de registrar-se en la web ACTAIS® Waste Citizen (més info).

Utilitze el seu núm. de DNI/CIF i el compte d'email facilitat per a registrar-se i iniciar sessió. Des del menú Propietats podrà assignar els punts a una o diverses referències cadastrals en la proporció que desitge.

*Si la propietat és compartida pot donar-se que la unitat fiscal figure vinculada al DNI d'un altre propietari. Utilitze la cessió de punts per a vincular els comptes.

Vull cedir punts a un altre compte:

En la seua visita a l'ecoparc, indique al personal a quin altre DNI/CIF vol regalar-li els Ecopunts acumulats i futurs. També pot fer-ho introduint físicament el seu DNI en el tòtem interactiu d'alguns ecoparcs des de la seua fitxa d'usuari.

Indique des de quan vol establir la cessió:

Tinga en compte que els punts una vegada cedits no es poden recuperar.

Pot deixar de cedir punts en qualsevol moment amb la mateixa operativa.

També pot realitzar estes operacions més còmodament des de la web ACTAIS® Waste Citizen (més info). Recorde facilitar el seu email en l'ecoparc.

Vull cedir punts a una referència cadastral aliena:

Si vosté està llogant una vivenda o local i vol cedir els punts al propietari perquè el descompte s'aplique estrictament en la referència cadastral que té llogada, ha de fer-ho a través de la web ACTAIS Waste Citizen (més info).

Recorde que ha d'haver facilitat prèviament en la seua visita a l'ecoparc un compte d'email vàlid.

Registre's en la web amb el seu DNI/CIF i l'email facilitat en l'ecoparc per a iniciar sessió.

Des del menú Vincles seleccione Cedir i indique el DNI/CIF del propietari i la referència cadastral.

Com puc saber quin descompte em correspon?

No és possible saber l'import del descompte (euros) que correspon a cada usuari fins a la generació dels rebuts. La quantitat a descomptar i número de premiats dependrà de diferents factors, com: pressupost total per a premis, nombre de participants, punts generats, etc.

Acumule punts en el seu compte, assegure's de tindre vinculada almenys una propietat i espere a rebre el rebut de la taxa.