Logo empresa
Logo Actais Waste

Registre's en CRiV - ACTAIS® Waste Citizen i accedisca a les següents funcionalitats còmodament des de la web:

Seguisca els següents passos per a poder registrar-se:

 1. Acudisca a un dels ecoparcs de la xarxa consorciada per a depositar els seus residus.
 2. Indique el seu DNI/CIF al personal de l'ecoparc o utilitze el bàcul interactiu que es troba en alguns ecoparcs.
 3. Accepte les condicions d'ús perquè el sistema puga crear el seu compte.
 4. Indique un compte d'email.
 5. Declare al personal de l'ecoparc els residus que depositarà o registre'ls directament en el bàcul interactiu.
 6. Ja disposa d'un compte en el sistema, accedisca a la web d'ACTAIS® Waste Citizen per a registrar-se.
 7. Faça clic en Login, després a Registrar-se i indique el seu DNI/CIF i compte d'email.
 8. Rebrà un correu amb un enllaç per a finalitzar el seu registre establint una contrasenya.
 9. Inicie sessió en la web amb el seu compte d'email i la seua contrasenya.
 1. Si ha fet ús dels ecoparcs durant l'any 2019, ja disposa d'un compte.
 2. Recorde facilitar un email en la seua pròxima visita a l'ecoparc per a poder donar-se d'alta en la web i consultar i gestionar els seus punts.
 3. Una vegada haja facilitat el seu email en l'ecoparc, accedisca a la web d'ACTAIS® Waste Citizen per a registrar-se.
 4. Faça clic en Login, després a Registrar-se i indique el seu DNI/CIF i compte d'email.
 5. Rebrà un correu amb un enllaç per a finalitzar el seu registre establint una contrasenya.
 6. Inicie sessió en la web amb el seu compte d'email i la seua contrasenya.