Logo empresa
Logo Actais Waste

Consulte la taula de correspondència i assignació de punts per les aportacions realitzades pels usuaris dels ecoparcs del Consorci Ribera i Valldigna.

Residu LER LER RAEE Unitats Punts per unitat
Oli d'automòbils 20 01 26* - litres 5
Olis i greixos comestibles 20 01 25 - litres 5
Aerosols 15 01 11* - unitat 10
Bateries 20 01 34* - unitat 50
Botelles de gas 16 05 04* - unitat 10
Càpsules de cafè - - kg 50
Matalassos 20 03 07 - unitat 10
Envasos no perillosos 15 01 05 - kg 5
Envasos perillosos metàl·lics 15 01 10* - unitat 10
Envasos perillosos plàstics 15 01 10* - unitat 10
Enderrocs 17 01 07 - kg 1
Filtres d'oli 16 01 07* - unitat 5
Fusta 20 01 38 - kg 5
Metalls 20 01 40 - kg 70
Pneumàtics 16 01 03 - unitat 5
Paper i cartó 20 01 01 - kg 5
Piles 16 06 05* - unitat 5
Plaguicides 20 01 19* - unitat 10
Plàstics 20 01 39 - kg 5
Poda 20 02 01 - kg 5
Radiografies 09 01 07* - unitat 5
Resta de pintures, tintes, vernissos 20 01 27* - unitat 10
Roba 21 501 09 - kg 5
Tòner 08 03 17* - unitat 5
Vidre 15 01 07 - kg 5
Voluminosos 20 03 07 - kg 5
FR11 Frigorífics, neveres, congeladors i altres refrigeradors 20 01 23* 11* unitat 100
FR12 Aparats aire condicionat 20 01 23* 12* unitat 70
FR13 Radiadors i aparats tèrmics amb oli 20 01 35* 13* unitat 70
FR21 Monitors, TV, i pantalles CTR 20 01 35* 21* unitat 70
FR22 Monitors, TV i pantalles (no CRT, no LED) 20 01 35* 22* unitat 70
FR23 Monitors i pantalles LED 20 01 36 23 unitat 70
FR31 Tubs i bombetes fluorescents 20 01 21* 31* unitat 70
FR32 Llums i bombetes LED 20 01 36 32 unitat 70
FR41 Grans aparats amb components perillosos 20 01 35* 41* unitat 70
FR42 Grans electrodomèstics no fred 20 01 36 42 unitat 70
FR51 Xicotets aparells electrodomèstics amb components perillosos i piles incorporades <50cm 20 01 35* 51* unitat 70
FR52 Resta de xicotets aparells electrodomèstics sense bateries 20 01 36 52 unitat 70
FR61 Xicotets aparells d'informàtica i telecomunicacions amb components perillosos 20 01 35* 61* unitat 70
Participació en campanyes - - unitat 100