Logo empresa
Logo Actais Waste

TAULA DE CORRESPONDÈNCIA I ASIGNACIÓ DE PUNTS A LES APORTACIONS REALITZADES PELS USUARIS DELS ECOPARCS DEL CRiV

Residu LER LER RAEE Unitat Punts per unitat

Oli d'automòbils

20 01 26*

-

litres

5

Olis i greixos comestibles

20 01 25

-

litres

5

Aerosols

15 01 11*

-

unitat

10

Bateries

20 01 34*

-

unitat

50

Botelles de gas

16 05 04*

-

unitat

10

Càpsules de cafè

-

-

kg

50

Matalassos

20 03 07

-

unitat

10

Envasos no perillosos

15 01 05

-

kg

5

Envasos perillosos metàl·lics

15 01 10*

-

unitat

10

Envasos perillosos plàstics

15 01 10*

-

unitat

10

Enderrocs

17 01 07

-

kg

1

Filtres d'oli

16 01 07*

-

unitat

5

Fusta

20 01 38

-

kg

5

Metalls

20 01 40

-

kg

70

Pneumàtics

16 01 03

-

unitat

5

Paper i cartó

20 01 01

-

kg

5

Piles

16 06 05*

-

unitat

5

Plaguicides

20 01 19*

-

unitat

10

Plàstics

20 01 39

-

kg

5

Poda

20 02 01

-

kg

5

Radiografies

09 01 07*

-

unitat

5

Resta de pintures, tintes, vernissos

20 01 27*

-

unitat

10

Roba

21 501 09

-

kg

5

Tòner

08 03 17*

-

unitat

5

Vidre

15 01 07

-

kg

5

Voluminosos

20 03 07

-

kg

5

FR11 Frigorífics, neveres, congeladors i altres refrigeradors

20 01 23*

11*

unitat

100

FR12 Aparats aire condicionat

20 01 23*

12*

unitat

70

FR13 Radiadors i aparats tèrmics amb oli

20 01 35*

13*

unitat

70

FR21 Monitors, TV, i pantalles CTR

20 01 35*

21*

unitat

70

FR22 Monitors, TV i pantalles (no CRT, no LED)

20 01 35*

22*

unitat

70

FR23 Monitors i pantalles LED

20 01 36

23

unitat

70

FR31 Tubs i bombetes fluorescents

20 01 21*

31*

unitat

70

FR32 Llums i bombetes LED

20 01 36

32

unitat

70

FR41 Grans aparats amb components perillosos

20 01 35*

41*

unitat

70

FR42 Grans electrodomèstics no fred

20 01 36

42

unitat

70

FR51 Xicotets aparells electrodomèstics amb components perillosos i piles incorporades <50cm

20 01 35*

51*

unitat

70

FR52 Resta de xicotets aparells electrodomèstics sense bateries

20 01 36

52

unitat

70

FR61 Xicotets aparells d'informàtica i telecomunicacions amb components perillosos

20 01 35*

61*

unitat

70

Participació en campanyes

-

-

unitat

100